GO | NO GO #5

Gaan of niet gaan? Wij vatten het kort voor je samen. Vandaag: Foam, Framer Framed en het Stedelijk Museum.

Henk Wildschut – ‘Calais – From Jungle to City’ | Foam

Calais July 2015 C Henk Wildschut
GO:
De tentoonstelling toont een parallelle wereld die niet zo ver van je bed is: het al tien jaar groeiende (en onlangs ontruimde) vluchtelingenkamp in de Franse havenstad Calais. Geen meelijwekkende foto’s, maar een bewonderenswaardig beeldverslag dat op poetische en subtiele wijze de veerkracht van de mens in beeld brengt.

NO GO: Deze tentoonstelling brengt de vluchtelingenproblematiek op een andere manier in beeld dan je in de kranten en op tv ziet – één die het mogelijk maakt om je werkelijk in de situatie te verplaatsen. Gewoon gaan dus!

De tentoonstelling ‘Calais – From Jungle to City’ van Henk Wildschut is nog tot 5 juni 2016 te zien bij FOAM. Beeld: Henk Wildschut, ‘Calais July 2015’, via Foam. 

 

‘Voices Outside the Echo Chamber’ | Framer Framed

Framer Framed

GO: Tussen het terras aan het IJ en de bar van de Tolhuistuin is de expositieruimte van Framer Framed een fijne afwisseling. Werp er een blik op en verzet je gedachten om de kunstwerken te begrijpen.

NO GO: Hoewel het idee achter de tentoonstelling interessant is – het wil de menselijke migratie op een andere manier laten zien – blijft het daar bij. De werken, variërend van installatie tot film, zijn zelfs met hand-out te abstract, te ingewikkeld en te vaag.

De tentoonstelling ‘Voices Outside the Echo Chamber’ is nog tot 3 juni 2016 te zien in Framer Framed.

 

Avery Singer ‘Scenes’ | Stedelijk Museum 

Avery Singer - Stedelijk Museum
GO:
Met ‘Stedelijk Contemporaries’ wil het Stedelijk nieuwe aankopen en recent werk van veelbelovende kunstenaars laten zien. We houden van zulke initiatieven die jonge kunst naar het museum brengen. Deze keer is dat Avery Singer: met digitale programma’s ontwerpt ze Guernica-achtige
 composities die ze vervolgens met ‘air-brush’ op het doek aanbrengt.

NO GO: Het werk van Avery komt niet veel verder dan een grote brei aan zwart-wit, wat eigenlijk best saai is. De symbolische lagen die in het werk zitten, zijn moeilijk te achterhalen en daarom blijft de tentoonstelling nogal monotoon.

De tentoonstelling ‘Scenes’ van Avery Singer is nog tot met 2 oktober 2016 te zien in het Stedelijk Museum.

Further Projects